Privacyverklaring

Privacyverklaring Explorette versie 9 mei 2021

Explorette vindt jouw privacy erg belangrijk en zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Explorette
Vierhoven 1
4844 VA Terheijden

KvK-nummer: 82745153

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via: yvette@explorette.nl of het contactformulier.

Persoonsgegevens
Explorette verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:
1. Voor- en achternaam
2. Handelsnaam (eenmansaken en VOF’s)
3. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
4. Vestigingsadres en postadres (eenmanszaken en VOF’s)
5. Geslacht
6. Geboortedatum
7. Adresgegevens
8. E-mailadres
9. Telefoonnummer (vast en mobiel)
10. Skypenaam (indien van toepassing)
11. Social media accountnamen
12. Bankrekeningnummer
13. IP-adres

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
Explorette verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens en bewaartermijn
Persoonsgegevens worden alleen door Explorette verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier, de afspraak kalender, WhatsApp of social media, dan hebben wij van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken wij om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.
Heb je contact opgenomen via social media, dan kan dit via het persoonlijke account van Yvette Damen zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 7 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Offertes
Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 7 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar.

Reisplan
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we je gegevens nodig om de vakantie uit te zoeken en om een reisplan op te stellen.
In sommige gevallen verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij of reisgenoten zijn van onze klanten. De klant staat er dan voor in dat er toestemming wordt gegeven voor het delen van de persoonsgegevens van de derde (wederpartij of reisgenoten). We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het uitzoeken van de vakantie en het opstellen van het reisplan. De persoonsgegevens, de vakantie wensen, het reisplan, de e-mails en gesprekken bewaren we 7 jaar.

Reacties
Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een dienst of product, dan verwerken we je naam, eventueel achternaam en misschien je portretfoto. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost, de recensie of het product/dienst van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

Reviews
Om reviews te kunnen delen op onze social media kanalen en onze website. Reviews worden alleen met toestemming gedeeld. Om het plaatsen van reviews over mijn diensten mogelijk te maken, verwerken we jouw naam, eventueel achternaam, website en inhoud van jouw bericht.

Versturen attentie
Om voor en na de vakantie per post een kleine attentie te kunnen versturen.

Bezoek website
Om onze website te laten werken en het zoeken op onze website eenvoudiger te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Explorette neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Explorette) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Explorette verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons hebt gesloten. We delen jouw gegevens (mogelijk) met de volgende derden:
• Hosting van onze website
• WordPress
• Voor het maken van een afspraak: Calendly & Zoom
• Mailservers
• Telecommunicatie
• Website statistieken: Google Analytics

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen
Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kun je een bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je hebt gegeven aan ons om jouw persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wil jij gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur jouw verzoek dan per email naar yvette@explorette.nl of vul ons contactformulier in. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Dataportabiliteit
Wanneer je dit wenst, zullen wij jouw persoonsgegevens naar je toesturen, zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging persoonsgegevens
Explorette neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig maken van een back-up en een goede anti virusscanner op onze computer zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via: yvette@explorette.nl.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
• Functionele cookies: zo zorgen wij ervoor dat jij onze website makkelijker kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want jouw gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig.
• Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Google zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kunt u Google’s Privacy Policy bekijken.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google en sociale media-bedrijven. Klik hier om een overzicht te lezen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Disclaimer
Deze privacyverklaring is alleen geldig op onze website www.explorette.nl. Indien je via onze website doorgestuurd wordt naar een andere website die niet door ons wordt beheerd of niet in ons eigendom is, dan geldt de privacyverklaring van die website.

Wijzigingen
In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.